Logopedická ambulance

 •               

  Věnujeme se diagnostice a terapii poruch řeči u dětí
  rizikoví novorozenci - sledování vývoje
  opoždění řečového vývoje, postižení sluchu, expresívní dysfázie, nemluvnost
  vývojové dyslálie, vady výslovnosti
  neurózy řeči, poruchy plynulosti  řeči , poruchy učení (čtení, psaní, počítání, pozornosti)

 

Věnujeme se diagnostice a terapii poruchy řeči u dospělých:
afázie a dysartrie, poruchy mnestických funkcí po úrazech mozku, cévních mozkových příhodách a neurologických onemocněních, poruchy polykání
koktavost
artikulace u cizinců
poruchy v interpersonální komunikaci
poruchy řeči při psychogenních onemocněních
 

 


Novinky

 16.3. 2020 - 13. 4. 2020 je logopedická ambulance z důvodu stavu nouze UZAVŘENA. Případné změny sledujte na těchto stránkách.
V uvedených dnech bude možný kontakt pouze přes e-mail.

Kontakt

PaedDr. Milena Zelenková
Mgr. Daniela Koblásová
Mgr. Hana Randáková

E-mail: logopedicka.ambulance@seznam.cz
Tel.: 464 007 691